Me sørger for at overskuddsmassar etter graving blir frakta bort. Me skaffar også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for prisar.